nguyễn thanh khiết

Rừng xưa vẫn ngủNhững tấm bia nằm trên đất

nhát cuốc chạm vỏ đạn đồng khô khốc
tấm bia vùi sâu dưới đám cây già
bàn tay ta moi qua bầy rễ mọc
mảnh xương còn kẹt cứng giữa chảng ba

thằng nằm đó số quân không thể đọc
sọ vỡ đôi, mất cả ống xương tay
thằng nằm kia một cẳng chân đơn độc
đạn phá còn cắm trên xương bả vai

ngươi nói đi mình còn bao nhiêu đứa
cùng một bầy đàn chẳng lẽ khoanh tay
thằng nào cũng từng đi trong binh lửa
nhục vinh chia đều bất kể là ai

ngươi một thời xua quân vô An Lộc
biết bao thằng nằm lại ở Đồng Long
cho dù ta xới tung sườn đồi trọc
đâu thể thay người trả nợ núi sông

ta đợi ngươi rót đầy trăm ly rượu
gọi đám rừng già đất đỏ Bình Long
để ta gom thằng chết giữa đất thù
đã nằm xuống cho lũ mình được sống

ngươi cứ rót như ngày ra khỏi núi
kéo quân về rớt lại mấy anh em
ngạo nghễ chiến công rồi đứng khóc vùi
chiếu rượu thiếu đi dăm thằng bưng chén

mấy mươi năm bầy cao su vẫn mọc
nẩy lộc đâm chồi trên đám mả hoang
cái đau này dù tụi mình bạc tóc
chẳng lẽ thở dài hay chỉ ngó ngang

nguyễn thanh khiết
tháng sáu 2013

(viết từ “Gọi rừng cùng thức” của Trạch Gầm)


Advertisements

16/06/2013 - Posted by | @ oán khúc

No comments yet.

Leave your word here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: