nguyễn thanh khiết

Dấu đạn còn nguyên


(gửi Trạch Gầm)


Bữa ghé Đồng Long – trời nắng gắt
kiếm lỗ châu mai của ngày xưa
trên hoang tàn cỏ cháy lưa thưa
dấu binh lửa còn như ngày cũ

ta gọi tên ngươi – người cố cựu
của một thời mũi đạn làn tên
ngươi chưa quên – ngươi vẫn không quên
chiến trường cũ, trăm quân nằm lại

An Lộc kia mồ xanh, đất chết
mấy mươi năm ngươi rót mời ai?
còn nhắc chi những tháng những ngày
cỏ mọc che dấu giày chinh chiến

ngươi mà về Lai Khê, đồi Gió
chỉ làm buồn thuở vó ngựa xưa
bầy cao su ngày xưa, rất xưa
lối quân đi – đi vào tuyệt lộ

ngươi về chi lòng thêm phẫn nộ
thương cao su chảy mủ Đồng Long
thương những thằng nằm chết giữa đồng
xương cốt rã không mồ không mả

thôi thì nhắc ngươi thời yên ngựa
chẳng còn gì chỉ nhớ mà thôi
cho dù ngươi lạc đất xa trời
vẫn có đứa chờ hoài chung rượu

về Bình Long nhớ thời lính thú
qua Lai Khê nhớ buổi tan hàng
cái đau mà nghĩa nặng tình mang
sẽ có lúc bày trên một chiếu

nguyễn thanh khiết
01-06-2013Advertisements

01/06/2013 - Posted by | @ oán khúc

No comments yet.

Leave your word here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: